ÇERKEZKÖY 1
DEVA Holding Çerkezköy-I Üretim Tesisi, İstanbul’dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 52.000 m2 alan üzerine kurulu 32.000 m2 kapalı alana sahiptir.
Tesis, likit/yarı katı ve solid üretimi, sefalosporin üretimi, penisilin üretimi, hormonlu ürünler üretimi, inhalasyon ürünleri üretimi, steril likit ampul ve flakon ile yumuşak jel kapsül üretimi yapılan modern binalardan oluşur.


"Üretim tesisinde 2016 yılında toplam 126 milyon kutu üretim yapılmışken, 2017 yılında 128 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir."

Likit / Yarı Katı ve Solid Üretim Bölümü


Likit ve Yarı katı bölümünde; şurup - damla ve sprey, krem ve jel, suppozutuvar – ovul formundaki ilaçlar en son teknoloji ile üretilmektedir.

2016 yılında toplam 24,1 milyon kutu üretilen bu bölümde, 2017 yılında 16 milyon kutu şurup süspansiyon-damla, 5,3 milyon kutu krem-jel ve suppozutuar olmak üzere toplam 21,3 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Solid bölümünde tablet/film tablet, kapsül, toz süspansiyon formundaki ilaçların üretimi son teknoloji ile yapılmaktadır.

2016 yılında 48,1 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde; 2017 yılında 43,4 milyon kutu tablet/kapsül ve 1,9 milyon kutu süspansiyon olmak üzere toplam 45,3 milyon kutu bitmiş ürün paketlemesi gerçekleştirilmiştir.

Sefalosporin Üretim Bölümü (Betalaktam I)


Sefalosporin bölümünde 2016 yılında 24,5 milyon kutu üretilmişken, 2017 yılında 22,2 milyon kutu steril toz enjektable flakon, 1,8 milyon kutu oral süspansiyon, 3 milyon kutu kaplı film tablet ve kapsül olmak üzere toplam 27 milyon kutu farmasötik ürün üretilmiştir.

2017 yılında toplam sefalosporin üretiminde %10,2’lik artış yaşanmıştır.

Penisilin Üretim Bölümü (Betalaktam II)


Penisilin bölümünde 2016 yılında 16,3 milyon kutu üretilmiş, 2017 yılında 5,7 milyon kutu steril toz enjektable flakon, 4,2 milyon kutu oral süspansiyon, 6,4 milyon kutu kaplı film tablet olmak üzere toplam 16,3 milyon kutu farmasötik ürün üretilmiştir.

Hormon Ürünleri - Üretim Kutu


Hormonlu ürünler üretim departmanında 2016 yılında 12 milyon kutu üretilirken, 2017 yılında 2,5 milyon kutu krem/pomad, 2 milyon kutu tablet ve 11 milyon kutu steril ampul, flakon ve damla olmak üzere yaklaşık 15,5 milyon kutu ürün üretilmiştir.

2017 yılında hormonlu ürünler üretiminde toplam %29 artış yaşanmıştır.

İnhalasyon Ürünleri Üretim Bölümü


2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan tesisin diğer bölümlerden ayrı binada, kendine ait havalandırma, su sistemi ve laboratuarı bulunmaktadır. 2016 yılında 1,35 milyon kutu MDI ve DPI üretilmişken, 2017 yılında %63’lük artışla 2,2 milyon kutu üretim yapılmıştır.

Steril Likit Ampul ve Flakon ile Yumuşak

Jel Kapsül Ürünler Üretim Bölümü


Steril Likit Ampul ve Flakon bölümünde 2017 yılında 3,65 milyon çözücü ampul, 643 bin steril likit flakon üretilmiştir. Yumuşak jelatin kapsül bölümünde ürün ruhsatlandırma çalışmaları devam etmektedir.

Çerkezköy-I Üretim Tesisleri 2017 yılında; T.C. Sağlık Bakanlığı, Bulgaristan, Irak ve Kenya Resmi Sağlık otoriteleri ile, Uluslararası Abbott, Merck, Boehringer Ingelheim firmalarının müşteri denetimlerinden başarıyla geçmiştir.