DEVARGE

Vizyonumuz, Türkiye’nin en büyük jenerik ilaç üreticisi olmak ve ağırlıklı olarak uluslararası pazarlara ihracatı yapılabilecek ürünler ile yüksek kalitede ekonomik ürünleri geliştirmektir.

Yaklaşık 150 eğitimli ve konusunda uzman personelden oluşan güçlü kadromuz ve tam teşekküllü, güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımız ve üretim sahalarımız ile katma değeri yüksek, yeni form ve yenilikçi, ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz.

Diğer yandan Ar-Ge faaliyetlerini ilgili otoritelerin beklentilerini karşılayacak şekilde, etik ve kanuni bütün düzenlemelere uygun yürütmek, raf ömrü boyunca ürünün güvenlik, etkinlik ve kalitesinin değişmediğini kanıtlayarak ürün ulaşabilirliğini artırmak, sürdürülebilir büyüme için verimliliği arttırıcı yöntemler geliştirmek ve yeni teknolojilerin üretime adaptasyonu için çalışıyoruz.

Çalışma prensibimiz; Ürünlerimizin kalitesinin güncel standartları karşılaması, bitmiş ürünler için patent ihlal etmeyen yeni formülasyonlar, yeni dozaj formları, hammaddeler için patent ihlal etmeyen farklı sentez yollarının ve/veya yeni polimorflarının bulunması yönündedir.

Uzun vadeli hedeflerimiz ise, eşdeğer ilaç geliştirmede öncü olmak, stratejik ürünlerde dikey entegrasyonu sağlamak, etkin madde ve yeni polimorf geliştirmede dünya ile rekabet etmek, değer katılmış ürünler geliştirerek farklılık oluşturmak, regüle pazarlara (EMA ve FDA) ürünler geliştirmeye devam etmek, yeni teknolojileri firmamıza adapte ederek geleceğe yatırım yapmak, üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanmasıyla katma değeri yüksek ürünler geliştirmek, patent tescili ile fikri haklarımızın korunmasını sağlamaktır.

DEVARGE analitik geliştirme, farmasötik geliştirme, farmasötik teknoloji, API geliştirme, CMC dokümantasyon, patent ve biyoteknoloji bölümlerinden oluşmaktadır.

DEVARGE: Önformülasyon ve pilot üretim sahası, sentez ve ölçek büyütme laboratuvarları, stabilite sahası, analitik geliştirme laboratuvarları, biyoteknoloji laboratuvarları, onkolitik ve hormon üretim sahası, pilot üretim tartım sahası, hammadde, ambalaj malzemesi ve bitmiş ürün deposu ve CMC dokümantasyon arşivlerinden oluşmakta olup toplam 10.000 m2 alanı kapsamaktadır.

Ürünlerimizin orijinal ürün ile benzerliğinin göstergesi olan 17 ürünün biyoeşdeğerlik çalışması tamamlanmış, geliştirdiğimiz birim formül ve üretim yöntemiyle elde edilen ürünlerin referans ürünle etkinlik ve güvenlik açısından benzer olduğu bulunmuştur. 2016 yıl sonu itibari ile 70 yeni ürün geliştirme projesi ve CTD dosya hazırlıkları tamamlanmıştır.

Bunlardan 5 tanesi PFS teknolojisi dediğimiz kullanıma hazır şırınga şeklinde ürün olup şirketimiz için yeni bir teknolojidir.

Ayrıca 6 adet de veteriner ürün pazarlama izin dosyası hazırlanmıştır.

2016 yılında 8 ürün için hammadde alternatif kaynak çalışması yapılarak maliyetler azaltılmıştır.

Avrupa pazarı için onkoloji tedavi alanına ait 2 likit ürüne ait çalışmalar tamamlanmıştır.

ABD sağlık otoritesi FDA’ye bir antibiyotik bir de oftalmoloji tedavi alanına ait bir ürünün tüm geliştirme çalışmaları tamamlanmış, ANDA ruhsat başvurusu yapılmıştır. 2016 yılı içinde, 2014 yılında FDA’ye ruhsat başvurusu yapılan bir ürünün ANDA ruhsatı alınarak ABD’ye ilaç satış hazırlığı aşamasına gelinmiştir.

Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında, 1 SAN-TEZ projesine (Atatürk Üniversitesi) ve 2 ARDEB projesine (iki üniversiteler konsorsiyomu ile) başlanmıştır.

2016 yılında toplam 9 yenilikçi proje için TÜBİTAK destek başvurusu yapılmıştır.

Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında; çeşitli üniversiteler ile ortak çalışmalar sürdürülmektedir.