DEVA ÇERKEZKÖY I ÜRETİM TESİSİ

DEVA Holding Çerkezköy-I Üretim Tesisi; İstanbul’dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 52.000 m² alan üzerine kurulu 32.000 m² kapalı alana sahiptir.

Tesis, likit/yarı katı ve solid üretimi, sefalosporin üretimi, penisilin üretimi, hormonlu ürünler üretimi, inhalasyon ürünleri üretimi, steril likit ampul ve flakon ile yumuşak jel kapsül üretimi yapılan modern binalardan oluşur.

Üretim tesisinde 2015 yılında toplam 125  milyon kutu üretim yapılmışken 2016 yılında 126 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Likit / Yarı Katı  ve Solid Üretim Bölümü

Likit ve yarı katı bölümünde, şurup-damla ve sprey, krem ve jel, suppozutuvar-ovul formundaki ilaçlar en son teknoloji ile üretilmektedir.

2015 yılında toplam 19,9 milyon kutu üretilen bu bölümde, 2016 yılında 17,3 milyon kutu şurup süspansiyon-damla, 6,8 milyon kutu krem-jel ve supozituvar  olmak üzere toplam 24,1 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

2016 yılında toplam likit-yarı katı üretiminde %21,1’lik artış yaşanmıştır.

Solid bölümünde tablet/film tablet, kapsül, toz süspansiyon formundaki ilaçların üretimi son teknoloji ile yapılmaktadır.

2015 yılında 44,8 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde, 2016 yılında 46,3 milyon kutu tablet/kapsül ve 1,9 milyon kutu süspansiyon olmak üzere toplam 48,1 milyon kutu bitmiş ürün paketlemesi gerçekleştirilmiştir.

2016 yılında toplam solid üretiminde %7,4’lik artış yaşanmıştır.

Sefalosporin Üretim Bölümü (Betalaktam I)

Sefalosporin bölümünde 2015 yılında 26,9 milyon kutu üretilmişken, 2016 yılında 19 milyon kutu steril toz enjektable flakon, 2,5 milyon kutu oral süspansiyon, 2,9 milyon kutu kaplı film tablet ve kapsül olmak üzere toplam 24,4 milyon kutu farmasötik ürün üretilmiştir.

Penisilin Üretim Bölümü (Betalaktam II)

Penisilin bölümünde 2015 yılında 18,7 milyon kutu üretilmişken, 2016 yılında 5 milyon kutu steril toz enjektable flakon, 5,3 milyon kutu oral süspansiyon, 6 milyon kutu kaplı film tablet olmak üzere toplam 16,3 milyon kutu farmasötik ürün üretilmiştir.

Hormonlu Ürünler Üretim Bölümü

Hormonlu ürünler üretim bölümünde 2015 yılında 12,4 milyon kutu üretilirken, 2016 yılında 2,2 milyon kutu krem/pomad, 1,5 milyon kutu tablet  ve 8,3 milyon kutu steril ampul, flakon ve damla olmak üzere yaklaşık 12 milyon kutu ürün üretilmiştir.

İnhalasyon Ürünleri Üretim Bölümü

2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan tesisin diğer bölümlerden ayrı binada, kendine ait havalandırma, su sitemi ve laboratuvarı bulunmaktadır. 2015 yılında 1,2 milyon kutu MDI ve DPI üretilmişken, 2016 yılında %11’lik artışla 1,35 milyon kutu üretim yapılmıştır.

BFS teknolojisi ile nebül üretimi yapılacak olan bölümün Sağlık Bakanlığı tarafından GMP denetimi yapılmış ve onayı 2016 yılı içinde alınarak açılışı yapılmıştır. 

Steril Likit Ampul ve Flakon ile Yumuşak Jel Kapsül Ürünler Üretim Bölümü

Bu bölümlerin 2016 yılı içinde Sağlık Bakanlığı tarafından denetimleri tamamlanmış, açılışları yapılmıştır.  Steril likit ampul ve flakon bölümü ilave olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından da denetlenmiştir.

Bölümlerde pilot üretimler yapılmaktadır.

Çerkezköy Üretim Tesisleri 2016 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı GMP, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GMP) denetiminden, ayrıca Dafra Pharma (İsviçre) müşteri denetiminden başarıyla geçmiştir.

DEVA ÇERKEZKÖY II ÜRETİM TESİSİ

İstanbul’dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 67.551 m² alan üzerine kurulu 18.742 m² kapalı tesislere sahip olan DEVA Holding Çerkezköy II Üretim Tesisleri solid onkoloji, steril likit onkoloji, hayvan sağlığı ürünleri ve API üretimi yapan modern üretim binalarından oluşmaktadır.

Solid Onkoloji Üretim Bölümü

Solid onkoloji üretim bölümünde tablet ve kapsül formunda ürünler üretilmektedir. 2016 yılında,  yurt içinde ve dış pazarda satışa sunulan ürünlerde 9 molekülde 41 farklı formda üretim gerçekleşmiştir. 

2015 yılında 219.119 kutu olan toplam üretim miktarı, % 57 artışla 2016 yılında 344.222 kutu olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılında üretilen toplam 344.222 kutu ürünün 144.339’ü  kapsül, 199.883’ü  tablet olarak gerçekleştilmiştir.

Tablet formunda üretilen 199.883 kutu ürünün, 31.205 kutusu EU-Almanya  pazarı için üretilmiştir.

2016 yılında; kapsül formda üretim için ruhsatlandırma çalışmaları başlamıştır.

Steril Likit Onkoloji Üretim Bölümü

Steril likit onkoloji üretim bölümünde steril likit ve steril liyofilize toz formunda ürünler üretilmektedir. 2016 yılında, Özbekistan pazarına üretilen ürünlerin eklenmesi ile 7 molekülde 20 farklı formda üretim gerçekleşmiştir.

Bölümün 2015 yılında 831.591 kutu olan üretim miktarı, 2016 yılında 616.326 kutu olarak gerçekleşmiştir.

616.326 kutu ürünün, 346.179 kutusunu likit ürünler, 270.147 kutusunu liyofilize ürünler oluşturmaktadır.

Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümü

Steril hayvan sağlığı ürünleri üretim bölümünde steril süspansiyon ve pomat formunda üretim yapılmaktadır. Bölümün 2015 yılında 194.302 kutu olan üretim miktarı, 2016 yılında %20,3 artışla 233.795 kutu olarak gerçekleşmiştir.

233.795 kutu ürünün 230.088 kutusu steril süspansiyon ürünler, 3.707 kutusunu steril pomat ürünler oluşturmaktadır

Non Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümü

Non steril hayvan sağlığı ürünleri üretim bölümünde tablet formunda-7 ürün, büyük ve küçük toz dolum-15 ürün ve torba toz dolum-1 ürün ürünler üretilmektedir. 

Non steril hayvan sağlığı ürünleri üretim bölümü non-betalaktam ve betalaktam olmak üzere iki alt birimden oluşmaktadır. Non-betalaktamda tablet, toz ve torba formunda hayvan sağlığı ürünleri üretilirken, betalaktamda toz formunda ürünler üretilmektedir.

Non-betalaktam alanına bir tablet makinesi ve bir karıştırıcı daha ilave edilmiştir.

Bölümün 2015 yılında 564.293 kutu olan üretim miktarı 2016 yılında %357,3 artışla 2,580.658 kutu olarak gerçekleşmiştir. Bu ürünlerin dağılımı 2.101.987 kutu tablet, 478.671 kutu toz şeklindedir.

API Üretim Departmanları

Tesiste ayrılmış ve birbirinden bağımsız dört farklı API üretim bölümü bulunmaktadır: Non-betalaktam API, betalaktam non-steril API, betalaktam steril API ve onkolitik API. 

2015 yılında 14.465 kg olan API üretim miktarı, 2016 yılında 14.257 kg olarak gerçekleşmiştir. Üretimler müşteri taleplerine göre yapılmaktadır.

Non-betalaktam, betalaktam ve onkoloji alanlarında 18 farklı API ürünü üretilebilmektedir. 

API üretimlerinde, üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkilerini en aza indirmek için reaksiyondan çıkan toksik gazlar değişik çözeltilerle neutralize edilip atmosfere atılmaktadır.

2016 yılı içerisinde Benidipine HCl adlı yeni API’nin üretimi gerçekleşmiştir.

2016 yılında API üretim birimleri üç farklı Avrupa müşteri denetimini başarıyla geçmiştir.

Özetlenecek olunursa, DEVA Holding A.Ş. Çerkezköy II tesislerindeki üretim miktarları 2016 yılında bir önceki yıla göre % 106,7 artmıştır.

Çerkezköy ana üretim ve API üretim tesislerinde 2016 yılı kapasite kullanım oranı %77’dir.

DEVA KARTEPE ÜRETİM TESİSİ

İzmit - Ankara karayolu üzerinde, Kocaeli Kartepe mevkiinde, 32.000 m² alan üzerine kurulu, 16.500 m² kapalı tesis alanına sahip olan DEVA Holding Kartepe Üretim Tesisleri; steril likit ilaç üretim, boş tıbbi ampul üretim ve kolonya üretimi yapan modern binalardan oluşmaktadır. 

Steril Likit İlaç Bölümü

Kartepe steril likit ilaç üretim tesisinde; steril likit enjeksiyonluk ampul, steril likit enjeksiyonluk flakon, steril likit enjeksiyonluk liyofilize flakon ve BFS (Blow-Fill-Seal) teknolojisi ile büyük hacim (LVP) ve küçük hacim (SVP) paranteral solüsyonlar üretilebilmektedir. (PE şişede steril likit infizyon çözeltisi, PE şişede steril likit göz damlası ve steril likit çözücü flakon)

2015 yılında 37,1 milyon kutu steril likit ilaç üretimi yapılan tesisimizde, 2016 yılında toplam 48 milyon kutu üretim yapılarak yaklaşık %30‘luk üretim artışı meydana gelmiştir. 

Steril Enjeksiyonluk Ampul Üretimi

2015 yılında; toplam 27,2 milyon kutu ampul ve 31,3 milyon çözücü ampul üretimi yapılmış olan tesisimizde; 2016 yılında toplam 33,3 milyon kutu ampul ve 31,35 milyon çözücü üretilmiştir. 2016 yılında üretilen toplam tek ampul adedimiz; 145 milyon’dur.

Toplam tek ampul üretim miktarımızda 2016 yılında; 2015 yılına göre, yaklaşık olarak %7’lik üretim artışı meydana gelmiştir.

Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon, Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon Üretimi

2015 yılında toplam 9 milyon kutu flakon üretimi gerçekleştirilmiş olan steril likit enjeksiyonluk flakon ve steril likit enjeksiyonluk liyofilize flakon üretim hattımızda; 2016 yılında toplam 10,6 milyon kutu flakon üretimi yapılmıştır.

2016 yılı flakon üretiminde; 2015 yılına göre yaklaşık olarak % 18’lik üretim artışı gerçekleştirilmiştir.

BFS-SVP Üretimi

2015 yılında toplam 719.327 kutu üretim gerçekleştirilmiş olan BFS-SVP üretim hattımızda; 2016 yılı içerisinde toplam 1,34 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı içerisinde ayrıca; BFS-SVP üretimlerinde artan piyasa ihtiyacını karşılamak üzere, mevcut hat ile aynı kapasitede ikinci bir üretim hattı yatırımı yapılarak devreye alınmıştır.

2016 yılı BFS-SVP hattı üretiminde; 2015 yılına göre yaklaşık olarak %86’lık üretim artışı gerçekleştirilmiştir.

BFS-LVP Üretimi

2015 yılında toplam 136.412 şişe üretim gerçekleştirilmiş olan BFS-LVP üretim hattımızda; 2016 yılı içerisinde toplam 2,8 milyon şişe üretim gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  ile Alman Sağlık Bakanlığı (BFS-SVP ve BFS-LVP üretim hatlarımız için) ve  FDA  (Amerika Birleşik Devletleri, Gıda ve İlaç İdaresi  tarafından; sadece  Steril likit flakon ve Steril likit liyofilize flakon üretim hattında üretilen liyofilize bir ürünümüz için) tarafından  onaylı olan tesisimiz, 2016 yılı içerisinde ayrıca; Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Güney Afrika Sağlık otoritesi tarafından da denetlenmiş olup, bu denetimlerden de başarıyla geçmiştir.   

Boş Tıbbi Ampul Üretimi

Boş Tıbbi Ampul Üretim bölümümüz, tıbbi ampul üretiminde ülkemizin önde gelen üç şirketinden biridir.

ISO 9001:2008 sertifikasına sahip olan tesisimiz; Bureau Veritas tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

2001 yılından itibaren, ISO 9001 kalite yönetim sistemine sahip olan bölümümüzde; 2016 yılı içerisinde ayrıca artan üretim taleplerini karşılamak üzere, mevcut hatlar ile aynı kapasitede yeni bir üretim hattı yatırımı yapılarak devreye alınmıştır.

2015 yılı boş tıbbi ampul üretim adedimiz 156,6 milyon iken; 2016 yılı üretim adedimiz, 175,9  milyon olarak gerçekleşmiştir.

Kartepe üretim tesislerimizde 2016 yılı kapasite kullanım oranı %92’dir.

ÜRETİM GÖSTERGELERİ

Üretim tesislerimizde kutu bazında toplam beşeri ve veteriner ilaç üretimi; 2013 yılında 123,7 milyon kutu, 2014 yılında 131,0 milyon kutu, 2015 yılında 168,3 milyon kutu ve 2016 yılında 176,8 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir.

Toplam üretim değeri (ilaç ve diğer) ise; 2013 yılında 226,8 milyon TL, 2014 yılında 260,6 milyon TL, 2015 yılında 325,8 milyon TL ve 2016 yılında 359,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.