İK SÜREÇLERİMİZ

İşe Alım Uygulamalarımız

Kurumlarda fark yaratanın “çalışanlar”  olduğu gerçeğinden yola çıkarak, seçme ve yerleştirme süreci, oluşturulan stratejiler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. İşe alım süreçlerinde, pozisyona en uygun adayı en etkin yöntemle bulabilmek amacıyla farklı uygulamalar söz konusu olabilmektedir. 

Bu çerçevede; kişilik testleri, genel yetenek testleri, yabancı dil testleri, yetkinlik bazlı mülakat ve Değerlendirme Merkezi uygulamaları kullanılan yöntemler arasındadır.

DEVA’da Staj

Yaz dönemi süresince staj zorunluluğu olan Üniversite öğrencilerine ve kış döneminde Meslek Lisesi öğrencilerine, almış oldukları teorik bilgileri uygulama ortamı sunarak iş hayatına hazırlanmalarına katkı sağlamak amacıyla staj imkanı tanınmaktadır. 

Gelen başvurular arasından staj için uygun bulunan adaylar, yapılandırılmış grup mülakatına davet edilmekte ve olumlu bulunan adaylara görev yapmak istedikleri bölümler de göz önünde bulundurularak; DEVA Holding Genel Müdürlük ve Üretim Tesislerinde staj yapma imkanı sunulmaktadır.

Kariyer Yönetimi

Terfilerde, iç kaynaklara öncelik verilmekte ve iç adayların Role Play, Vaka Çalışması, Yapılandırılmış Mülakat Tekniklerini kapsayan Değerlendirme Merkezi uygulamalarıyla uygun görevlere atanabilmesine imkan tanınmaktadır.

Eğitim ve Gelişim

Şirketimiz, “eğitim”i  çalışana yapılan en önemli  yatırım olarak değerlendirmektedir. 
Çalışanların hem mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, hem de kişisel yetkinliklerini geliştirmek amacıyla yoğun eğitimler verilmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesinde; pozisyona uygun olarak uygulanan test ve envanterler, yönetici değerlendirmeleri ve çalışanlarının talepleri dikkate alınmaktadır. Eğitimlerde amaç spesifik iş ihtiyaçlarına cevap vermek ve mevcut performansı artırarak iş başında ölçülebilir, gözlemlenebilir olumlu gelişmeler yaratmaktır.