PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

DEVA Holding genelinde,çalışanların performanslarını sistematik bir şekilde belirlemek ve geliştirmek için değerlendirme, kariyer ve görev planlama sürecini kapsayan DEVA Performans Yönetimi Sistemi uygulanmaktadır. DEVA Holding Performans Değerlendirme Sistemi, Kurum Değerleri ve İş Hedefleri değerlendirme modellerinin birleşmesi ile ortaya çıkan bir performans yönetim sistemidir. Performans Yönetimi Sistemi, şirket hedeflerinin çalışanlara indirgenerek, çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda bireysel hedeflerinin belirlenmesi, performanslarının izlenmesi, değerlendirilmesi, gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve kariyer planlama sürecine ait yapılan işlemlerin tümüdür.