DEVA’DA KARİYER

İşe Alım Uygulamalarımız

Kurumlarda fark yaratanın “çalışanlar" olduğu gerçeğinden yola çıkarak, seçme ve yerleştirme süreçlerimizi, oluşturulan stratejiler çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz. İşe alım süreçlerimizde, pozisyona en uygun adayı en etkin yöntemle bulabilmek amacıyla farklı uygulamalar söz konusu olabilmektedir.  

Bu çerçevede; kişilik testleri, genel yetenek-dikkat testleri, yabancı dil testleri, yetkinlik bazlı mülakat ve Değerlendirme Merkezi uygulamaları kullanılan yöntemler arasındadır.

Staj

Yaz dönemi süresince staj zorunluluğu olan Üniversite öğrencilerine ve kış döneminde Meslek Lisesi öğrencilerine, almış oldukları teorik bilgileri uygulama ortamı sunarak iş hayatına hazırlanmalarına katkı sağlamak amacıyla staj imkânı tanınmaktadır.  

Gelen başvurular arasından staj için uygun bulunan adaylar, yapılandırılmış grup mülakatına davet edilmekte ve olumlu bulunan adaylara görev yapmak istedikleri bölümler de göz önünde bulundurularak; DEVA Genel Müdürlük ve Üretim Tesislerinde staj yapma imkanı sunulmaktadır.

Yeni Mezunlar için Kariyer Fırsatları

Genç yeteneklerin potansiyellerini keşfetmeye ve onları DEVAilemize kazandırmaya önem veriyoruz. Yeni mezunları bünyemize katarak, kariyerlerine daha hızlı ve güçlü bir başlangıç yapmalarına olanak tanımaktayız.

Kariyer Yönetimi

Terfilerde, iç kaynaklara öncelik vererek ve iç adayların role play, vaka çalışması, kişilik testleri, genel yetenek-dikkat testleri, yabancı dil testleri ve yapılandırılmış mülakat tekniklerini kapsayan Değerlendirme Merkezi uygulamalarıyla uygun görevlere atanabilmesine imkan tanımaktayız.

İç adaylarımız, Değerlendirme Merkezi uygulamalarında, Kurumsal Yetkinlik Kataloğumuz’da yer alan, fonksiyon ve kademe bazlı olarak ayrı ayrı oluşturulmuş olan yetkinlik setleri dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

Performans Yönetim Sistemi

DEVA Holding genelinde, çalışanların performanslarını sistematik bir şekilde belirlemek ve geliştirmek için değerlendirme, kariyer ve görev planlama sürecini kapsayan DEVA Performans Yönetimi Sistemi uygulanmaktadır. DEVA Holding Performans Değerlendirme Sistemi Kurum Değerleri, İş Hedefleri ve Yetkinlik değerlendirme modellerinin birleşmesi ile ortaya çıkan bir performans yönetim sistemidir.

Performans Yönetimi Sistemi, şirket hedeflerinin çalışanlara indirgenerek, çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda bireysel hedeflerinin belirlenmesi, yetkinliklerinin gelişmesi, performanslarının izlenmesi, değerlendirmesi, gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve kariyer planlama sürecine ait yapılan işlemlerin tümüdür.

Eğitim ve Gelişim Faaliyetleri

DEVA Holding eğitim geliştirme faaliyetlerini, değişim ve gelişime açıklığı desteklemek vizyonuyla insana yapılan önemli bir yatırım olarak değerlendirir. Çalışanların hem teknik bilgilerini ve becerilerini arttırmak, hem de kişisel yetkinliklerini geliştirmek amacıyla çalıştıkları pozisyonlara uygun olarak eğitim ihtiyaç analizleri ve yıllık eğitim planları çerçevesinde eğitim yatırımları yapılır.

Eğitim Geliştirme faaliyetleri tüm çalışanların, stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda daha verimli çalışmasını ve sürekli gelişmesini sağlamak üzere; eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim faaliyetlerinin programlanması ve uygulanması süreçlerini kapsar.

Planlanan tüm eğitimlerde amaç; spesifik iş ihtiyaçlarına cevap vermek ve iş başında ölçülebilir, gözlemlenebilir, mevcut performansı arttırıcı sonuçlar yaratmaktır. DEVA’ da eğitim ve gelişim faaliyetlerinin iş sonuçlarına ve performansa etkisini artırmak amacıyla, farklılaşan ihtiyaçlara özel gelişim çözümleri ile eğitim içerikleri tasarlanır ve hem bireysel gelişimin hem de organizasyonel gelişimin desteklendiği dinamik bir süreç yürütülür.

Güncel yaklaşım ve uygulamalar eğitimlere entegre edilir, öğrenme farklılıkları gözetilir ve çeşitlendirilmiş eğitim kanalları kullanılır. Eğitimler, konusunda uzman iç eğitmenlerle ve hem yurt içinde hem de yurtdışında profesyonel eğitim kurumları ile yürütülür. Eğitim teknolojileri ile entegre olarak sanal sınıflar ve e-öğrenme gibi uzaktan eğitim metoduyla eğitim etkinlikleri desteklenir.