DEVA HOLDİNG ENERJİ POLİTİKASI

DEVA Holding olarak ulusal enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi ile ilgili mevzuat, standart ve diğer şartlar ile paydaşların beklentilerine uyum sağlamak amacıyla;

  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan enerji tüketimlerini değerlendirir, kontrol altında tutar ve verimlilik artırıcı iyileştirmeler yaparız.
  • Sürdürülebilir enerji için mevcut proses ve sistemler ile yeni projelerin tasarımında, ekipman alımlarında, enerji, ürün ve hizmet tedarik süreçlerinde enerji verimliliğine uygun seçimleri destekleriz.
  • Çalışanlarımızın katılım ve desteği ile üretim miktarını ve kaliteyi düşürmeden mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanırız.
  • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın enerji farkındalığı ile bilinç düzeyinin artırılması ve bireysel sorumluluklar kazandırılması amacıyla eğitim faaliyetleri düzenler; enerji verimliliğini artırmak için çalışanlarımızın davranışlarını değiştirmeye önem veririz.
  • Faaliyet gösterdiğimiz her alanda Enerji Yönetim Sistemleri’nin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın katılımını teşvik ederiz.
  • Enerji verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir olması için belirlenen amaç ve hedefleri periyodik olarak gözden geçirir ve hedeflere ulaşmak amacıyla gelecekte planlanan yatırım ve faaliyetlerde gerekli kaynakları sağlarız.
  • Enerji performanslarını sürekli geliştirmek için çevre ve enerji dostu yeni teknolojileri takip etmeyi ve alternatif enerji kaynaklarını araştırmayı sağlarız.
  • Enerji Politikası’nı gözden geçirip ilgili yönetim sistemlerini kullanarak enerji verimliliği performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

BELGELERİMİZ VE ÖDÜLLERİMİZ