Eğitimli ve konusunda uzman 409 kişiden oluşan güçlü kadromuz, güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımız ve üretim sahalarımız ile yenilikçi ürünler geliştirmek ve toplum sağlığına katkıda bulunmak için özenle çalışıyoruz.

 

DEVARGE olarak hedefimiz:

• Eşdeğer ilaç geliştirmede öncü olmak

• Değer katılmış ürünlerle fark yaratmak

• Regüle pazarlara ürünler geliştirmek ve ruhsatlandırarak pazara sunmak

• Yeni teknolojileri firmamıza adapte ederek geleceğe yatırım yapmak

• Üniversite-Sanayi işbirlikleriyle katma değeri yüksek ürünler geliştirmek

• Patent tescili ile fikri mülkiyet haklarımızın korunmasını sağlamak

 

Türkiye’nin en büyük eşdeğer ilaç üreticisi olmak ve uluslararası pazarlara ihracatı yapılabilecek katma değeri yüksek ürünler geliştirmek için çalışıyoruz.

 

Çalışma prensibimiz;

Ürünlerimizin kalitesinin güncel standartları karşılaması; bitmiş ürünler için patent ihlal etmeyen yeni formülasyonlar, yeni dozaj formları, ham maddeler için patent ihlal etmeyen farklı sentez yollarının ve/veya yeni polimorflarının bulunması yönündedir.

Uzun vadeli hedeflerimiz ise eşdeğer ilaç geliştirmede öncülüğü sürdürmek, stratejik ürünlerde dikey entegrasyonu sağlamak, etkin madde ve yeni polimorf geliştirmede dünya ile rekabet etmek, değer katılmış ürünler ile farklılık yaratmak, regüle pazarlara (EMA ve FDA) ürünler geliştirmeye devam etmek, yeni teknolojilerin adaptasyonu ile yetkinliğimizi artırmak, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirerek yüksek katma değerli ürünler geliştirmek, yenilikçi fikri haklarımızı patent tescili ile korumaktır.

 

DEVARGE; Farmasötik Geliştirme, Analitik Geliştirme, Üretim Mükemmelliği, API Geliştirme, CDT Dokümantasyon, Patent ve Biyoteknoloji bölümlerinden oluşmaktadır.

DEVARGE; Önformülasyon ve Pilot Üretim Sahası, Sentez ve Ölçek Büyütme Laboratuvarları, Stabilite Sahası, Analitik Geliştirme Laboratuvarları ve Biyoteknoloji Laboratuvarlarını kapsamaktadır.

Bilimin ışığında Ar-Ge’yi önemseyen DEVA, 2022 yılında cirosunun yaklaşık %10’unu Ar-Ge’ye ayırmıştır.

DEVARGE, 2022 yılında Ar-Ge alanında Altın Havan ve 11.Kimya Ar-Ge Proje Pazarı ödüllerine layık görülmüştür.

DEVA, 2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’nde ilaç sektörünün en iyi Ar-Ge şirketi seçildi. DEVA, ilaç ve eczacılık sektörünün en prestijli ödüllerinden olan Altın Havan Ödülü’ne 4 kez layık görülmüştür.

Farmasötik Teknoloji

Güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarda tüm dozaj formlarında (Katı, Yarı- katı, likit, Inhalasyon, Steril, Onkolotik, Kapsül, SVP, LVP) ürünler geliştirmektedir. Farmasötik teknoloji bölümü;

•  Ön  formülasyon laboratuvarı

•  High potent laboratuvarı

•  Pilot üretim 

•  Analitik geliştirme laboratuvarları (Enstrümantal analiz, Yaş Kimya, Inhalasyon ve onkolotik)

•  Stabilite kabinleri

olmak üzere teknoloji ile donatılmış ar-ge alanlarından oluşmaktadır.

API

DEVA, 1970 yılında tetrasiklin ve oksitetrasiklin üretimi ile Türkiye’nin ilk ilaç ham madde üretimini gerçekleştirmiş ve bu alanda yatırımlarını artırarak ilaç ham madde üretiminde öncü konuma gelmiştir.

 

DEVA, 1981 yılında Gentamisin üretimiyle, dünyada bu aktif maddeyi üretebilen 5 kuruluş arasına girmiştir.

DEVA, API Ar-Ge bölümü, ilaç aktif maddesi molekülünün kompleks yapısına bağlı olarak, çok basamaklı ve karmaşık kimyasal sentezleri, bünyesinde yer alan teknolojik aletler ve deneyimli kadrosu yardımıyla gerçekleştirebilmektedir. 2009 yılında kurulan Ar-Ge merkezinde faaliyet gösteren API bölümü hem ulusal hem de uluslararası pazarlara yönelik projelerini başarı ile yürüterek ürün portföyünü genişletmektedir.

Biyoteknoloji

DEVA, biyoteknoloji sektöründeki biyobenzer ürün geliştirme ve araştırması ile birlikte üretim aşamalarını, yüksek kalitede ve ilaç otorite gerekliliklerini yerine getirmek üzere faaliyetlerine devam etmektedir. 

 

Biyoteknoloji alanında çalışmalar, üniversite işbirlikleri ve TUBITAK proje destekleri ile birlikte,  klinik ve klinik öncesi desteklerle donanımlı geliştirme laboratuarlarında sürdürülmektedir. DEVA, her geçen gün büyüyen, araştırma ve geliştirme odaklı, bilimsel içerikli  genç ve dinamik biyoteknoloji ekibi ile hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir.