SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAYIŞIMIZ

DEVA Holding A.Ş. olarak sürdürülebilirlik konusunun, yaşadığımız dünyaya karşı hepimizin sahiplenmesi gereken toplumsal ve hatta küresel bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz.

Gelecek nesillere daha yaşanır bir dünya bırakmak, enerji verimliliği ile kaynakları doğaya zarar vermeden etkin bir biçimde kullanmak ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Faaliyetlerimiz, tüm üretim tesislerimizde ve genel merkez ofisimizde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak “Sağlık Kattığımız Yaşamlar İçin” felsefemizle yürütülmektedir.

Sürdürülebilir bir çevre için atık miktarlarımızın en düşük seviyeye indirilmesi amacıyla çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın geri dönüşümü destekleyen çevre bilinç düzeyinin artırılmasını sağlıyoruz. Bu konuda bireysel sorumluluklar kazandırılması için eğitim faaliyetleri düzenleyerek çevreye karşı davranışlarını olumlu yönde değiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için çevreyi korumak, ekolojik dengeye zarar vermemek, küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olan karbon ayak izinin ve emisyon miktarının azaltılmasına katkı sağlamak ve doğal kaynakların etkin kullanımını teşvik ederek toplumda bir farkındalık yaratmak başlıca odaklandığımız alanlardır.

Çalışanlarımızın bu bilinci benimsemesini, iş güvenliği farkındalığının artırılmasını, çevre ve iş kazaları ile meslek hastalıklarına yol açabilecek risklerin azaltılmasını, herkesin dengeli ve güvenli bir yaşam alanına sahip olması açısından önemsiyoruz.

Bu doğrultuda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için hedeflerimiz:

  • Tüm üretim süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak,
  • Karbon ayak izimizi hesaplayarak, çalışanlarımız ve aileleri ile toplumda oluşması muhtemel karbon salınımının kaynağında azaltılması adına farkındalık yaratılmasını sağlamak,
  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemine uygun olarak çalışmalarımıza yön vermek ve önümüzdeki 5 yıllık stratejik planlamada çalışmalara başlamış olmak,
  • “Çevre uygulamaları açısından örnek bir şirket haline gelmeyi amaçlarız” taahhüdümüze istinaden sıfır atık yönetim sistemi uygulamasına devam etmek ve sıfır atık bilincini sürekli arttırmak
  • Geri dönüştürdüğümüz atıklarımızla ve Dünya Çevre Günü kutlamalarımızda çalışanlarımızla paylaştığımız fidanlarla her yıl ağaçların ve doğanın korunmasına katkı sağlamaya devam etmek.

2015 yılından bu yana doğaya kazandırmış olduğumuz ağaç sayısını her yıl artırarak önümüzdeki yıllarda da kurumsal sosyal sorumluluk bilincimiz ile geri dönüşüme katkı sağlamaya devam edeceğiz.