İMTİYAZLI PAYLAR

Şirketimiz sermayesi içinde beheri 0,01 TL değerinde 5 adet A grubu ve 5 adet B grubu olmak üzere toplam 10 adet 0,10 TL.lık imtiyazlı pay bulunmaktadır. Bu paylara tanınan imtiyazlar; 

Kâr Payı İmtiyazı
A grubu imtiyazlı payların, dağıtılabilir kârdan, ana sözleşmede belirtilen sıra ve esaslara göre ayrılacak kârın % 10'unu alma hakkı bulunmaktadır.

Oy Hakkı Bakımından İmtiyaz
A ve B grubu imtiyazlı paylar, oy hakkı bakımından; C grubu payların on misli oy hakkına sahiptir.

Yönetim İmtiyazı
Yönetim Kurulu’nun iki üyesi A grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, A ve B grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından seçilir.