İMTİYAZLI PAYLAR

Şirketimiz sermayesi içinde beheri 0,01 TL değerinde 5 adet  A grubu ve 5 adet  B grubu olmak üzere toplam 10 adet 0,10 TL.lık imtiyazlı pay bulunmaktadır. Bu paylara tanınan imtiyazlar;

Kâr Payı İmtiyazı

A grubu imtiyazlı payların,  dağıtılabilir kârdan, ana sözleşmede belirtilen sıra ve esaslara göre ayrılacak kârın % 10’unu alma hakkı bulunmaktadır.

Oy Hakkı Bakımından İmtiyaz

A ve B grubu imtiyazlı paylar, oy hakkı bakımından; C grubu payların on misli oy hakkına sahiptir.

Yönetim İmtiyazı

Yönetim Kurulu’nun iki üyesi A grubu imtiyazlı pay sahipleri arasından, A ve B grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından seçilir.