DEVA HOLDİNG İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASI

DEVA Holding olarak Çevre Mevzuatı, İş Hukuku Mevzuatı ve yerel gereklilikler ile paydaşların beklentilerine uyumu sağlamak amacıyla;

Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre, iş sağlığı ve güvenliği etkilerini değerlendirir, kontrol altında tutar ve riski en aza indirmek için uygun teknolojileri kullanır, çevre ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının yaşanmadığı bir çalışma ortamı için çaba harcarız.

Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre, iş sağlığı ve güvenlik bilinç düzeyinin artırılması ve bireysel sorumluluklar kazandırılması için eğitim faaliyetleri düzenler; iş güvenliğini artırmak için insanların davranışlarını değiştirmeye özellikle önem veririz.

Sürdürülebilir bir çevre için atıkların en düşük seviyeye indirilmesini sağlar, geri dönüşümü destekler, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı sağlarız.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları açısından örnek bir şirket haline gelmeyi amaçlarız.

Faaliyet gösterdiğimiz her alanda Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışan temsilcileriyle birlikte tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın katılımını teşvik ederiz.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını gözden geçirerek ilgili yönetim sistemlerini kullanarak çevre ve iş kazaları ile meslek hastalıklarına yol açacak riskleri kaynağında önlemek için hedeflerle performansı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Philipp Haas
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO
Mesut Çetin
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO

BELGELERİMİZ VE ÖDÜLLERİMİZ