ÇERKEZKÖY-1

DEVA Holding Çerkezköy-I Üretim Tesisi; İstanbul’dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize  Sanayi Bölgesi’nde 52.000 m² alan üzerine kurulu 43.000 m² kapalı alana sahiptir.

Tesis; likit/yarı katı ve solid üretimi, sefalosporin üretimi, penisilin üretimi, hormonlu ürünler üretimi, inhalasyon ürünleri üretimi, steril likit ampul ve flakon ile yumuşak jel kapsül üretimi yapılan modern binalardan oluşmaktadır.

Üretim tesisinde 2021 yılında toplam 137 milyon kutu üretim yapılmışken, 2022 yılında 183 milyon kutu üretim gerçekleşmiştir. 2022 yılında üretilen kutu sayısı 2021 yılına oranla, kutu bazında 46 milyon kutu artarak %34 büyüme göstermiştir.

 

Likit / Yarı Katı ve Solid Üretim Bölümü

Likit/Yarı Katı Bölümü’nde; şurup-damla ve sprey, krem ve jel, supozituvar-ovül formundaki ilaçlar en son teknoloji ile üretilmektedir.

2021 yılında toplam 22 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde; 2022 yılında da 30 milyon şurup-damla ve sprey, 7,5 milyon pomad krem-jel ve supozituvar-ovül olmak üzere toplam 37,5 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Likit Üretim Bölümü’nde 2022 yılında 2021 yılına oranla kutu bazlı üretim %70 artış göstermiş ve 15,5 milyon kutu daha fazla üretim gerçekleştirilmiştir.


Solid Üretim Bölümü

Solid Üretim Bölümü’nde; tablet/film tablet, kapsül, toz süspansiyon formundaki ilaçların üretimi son teknoloji ile yapılmaktadır.

2021 yılında 57,9 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde, 2022 yılında 62,7 milyon kutu tablet/kapsül, yumuşak jel kapsül ve 3,2 milyon kutu süspansiyon olmak üzere toplam 65,9 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Solid Üretim Bölümü’nde 2022 yılında 2021 yılına oranla kutu bazlı üretim %14 artış göstermiş ve 8 milyon kutu daha fazla üretim gerçekleştirilmiştir.

 

Sefalosporin Üretim Bölümü (Betalaktam I)

Sefalosporin Üretim Bölümü’nde 2021 yılında 15,8 milyon kutu üretilmişken; 2022 yılında 21,3 milyon kutu steril toz enjektabl flakon, 1,6 milyon kutu oral süspansiyon, 3,4 milyon kutu kaplı film tablet ve kapsül olmak üzere toplam 26,3 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Sefalosporin Üretim Bölümü’nde 2022 yılında 2021 yılına oranla kutu bazlı üretim %66 artış göstermiş ve 10,5 milyon kutu daha fazla üretim gerçekleştirilmiştir.


Penisilin Üretim Bölümü (Betalaktam II)

Penisilin Üretim Bölümü’nde, 2021 yılında 17,6 milyon kutu üretilmişken; 2022 yılında 4,7 milyon kutu steril toz enjektabl flakon, 7 milyon kutu oral süspansiyon ve 10,9 milyon kutu kaplı film tablet olmak üzere toplam 22,6 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Penisilin Üretim Bölümü’nde 2022 yılında 2021 yılına oranla kutu bazlı üretim %28 artış göstermiş ve 5 milyon kutu daha fazla üretim gerçekleştirilmiştir.


Hormon Ürünleri Üretim Bölümü

Hormonlu Ürünler Üretim Bölümü’nde, 2021 yılında 18,2 milyon kutu üretilmişken; 2022 yılında 4 milyon kutu krem/pomad, 4 milyon kutu solid tablet ve film tablet, 17,9 milyon kutu steril ampul, flakon ve damla olmak üzere toplam 25,9 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Hormonlu Ürünler Üretim Bölümü’nde 2022 yılında 2021 yılına oranla kutu bazlı üretim %42 artış göstermiş ve 7,7 milyon kutu daha fazla üretim gerçekleştirilmiştir.


İnhalasyon Ürünleri Üretim Bölümü 

İnhalasyon Ürünleri Üretim Bölümü’nde, 2021 yılında 3,5 milyon kutu MDI ve DPI üretilmişken; 2022 yılında 3,3 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.


Steril Likit Ampul ve Flakon ile Yumuşak Jel Kapsül Ürünler Üretim Bölümü 

Steril Likit Ampul ve Flakon ile Yumuşak Jel Kapsül Ürünler Üretim Bölümü’nde 2021 yılında 1,9 milyon kutu steril flakon üretilmişken, 2022 yılında 1,7 milyon kutu steril flakon kutu ve 3,1 milyon adet çözücü ampul üretimi gerçekleştirilmiştir.