ÇERKEZKÖY 1
DEVA Holding Çerkezköy-I Üretim Tesisi; İstanbul’dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 52.000 m2 alan üzerine kurulu 32.000 m2 kapalı alana sahiptir. Tesis; likit/yarı katı ve solid üretimi, sefalosporin üretimi, penisilin üretimi, hormonlu ürünler üretimi, inhalasyon ürünleri üretimi, steril likit ampul ve flakon ile yumuşak jel kapsül üretimi yapılan modern binalardan oluşur.
Üretim tesisinde 2018 yılında toplam 141 milyon kutu üretim yapılmışken 2019 yılında 153 milyon kutu üretim gerçekleşmiştir.

2019 Yılında toplam üretim rakamında %8 artış yaşanmıştır.
 

Likit / Yarı Katı ve Solid Üretim Bölümü


Likit ve yarı katı bölümünde; şurup - damla ve sprey, krem ve jel, suppozutuvar–ovul formundaki ilaçlar en son teknoloji ile üretilmektedir.

2018 yılında toplam 28,8 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde, 2019 yılında toplam 25 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Solid bölümünde tablet/film tablet, kapsül, toz süspansiyon formundaki ilaçların üretimi son teknoloji ile yapılmaktadır.

2018 yılında 48,9 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde 2019 yılında 56,1 milyon kutu tablet/yumuşak jel kapsül ve 2,8 milyon kutu süspansiyon olmak üzere toplam 58,9 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

2019 yılında Solid bölüm üretiminde 2018 yılına göre %20 artış olmuştur.

Sefalosporin Üretim Bölümü (Betalaktam I)


Sefalosporin bölümünde 2018 yılında 27,2 milyon kutu üretilmişken, 2019 yılında 23 milyon kutu steril toz enjektable flakon, 1,4 milyon kutu oral süspansiyon, 2,6 milyon kutu kaplı film tablet ve kapsül olmak üzere toplam 27 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Penisilin Üretim Bölümü (Betalaktam II)


Penisilin bölümünde 2018 yılında 17,3 milyon kutu üretilmişken, 2019 yılında 7,8 milyon kutu steril toz enjektable flakon, 4,2 milyon kutu oral süspansiyon, 6,8 milyon kutu kaplı film tablet olmak üzere toplam 18,8 milyon kutu ürün üretilmiştir.

2019 yılında penisilin bölüm üretiminde 2018 yılına göre %9 artış olmuştur.

Hormon Ürünleri Üretim Bölümü


Hormonlu ürünler üretim bölümünde 2018 yılında 15,3 milyon kutu üretilirken 2019 yılında 3,2 milyon kutu krem/pomad, 2,5 milyon kutu solid tablet ve film tablet, 12,9 milyon kutu steril ampul, flakon ve damla olmak üzere yaklaşık 18,6 milyon kutu ürün üretilmiştir. 2019 yılında hormon bölüm üretiminde 2018 yılına göre %22 artış olmuştur.

İnhalasyon Ürünleri Üretim Bölümü 


2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan tesisin diğer bölümlerden ayrı binada, kendine ait havalandırma, su sitemi ve laboratuarı bulunmaktadır. 2018 yılında 2,6 milyon kutu MDI ve DPI üretilmişken, 2019 yılında 3,5 milyon kutu üretim yapılmıştır.

2019 yılında inhaler bölüm üretiminde 2018 yılına göre %34 artış olmuştur.

Steril Likit Ampul ve Flakon ile Yumuşak Jel Kapsül Ürünler Üretim Bölümü 


Steril Likit Ampul Flakon bölümünde 2018 yılında 1,5 milyon kutu steril flakon üretilmişken 2019 yılında 1,1 milyon kutu flakon üretimi gerçekleşmiştir.