ÇERKEZKÖY-1

 

DEVA Holding Çerkezköy-I Üretim Tesisi; İstanbul’dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 52.000 m2 alan üzerine kurulu 43.000 m2 kapalı alana sahiptir.

Tesis; likit/yarı katı ve solid üretimi, sefalosporin üretimi, penisilin üretimi, hormonlu ürünler üretimi, inhalasyon ürünleri üretimi, steril likit ampul ve flakon ile yumuşak jel kapsül üretimi yapılan modern binalardan olu şur.

Üretim tesisinde 2022 yılında toplam 183 milyon kutu üretim yapılmışken, 2023 yılında 201,7 milyon kutu üretim gerçekleşmiştir. 2023 yılında üretilen kutu sayısı 2022 yılına oranla, kutu bazı nda 18,7 milyon kutu artarak yaklaşık %10 büyüme göstermiştir.

 

 

 

 

 

       Likit / Yarı Katı ve Solid Üretim Bölümü

Likit ve Yarı Katı Bölümü’nde; şurup, damla ve sprey, krem ve jel, supozituvar-ovül formundaki ilaçlar en son teknolojiile üretilmektedir.

2022 yılında toplam 37,5 milyon kutu ürün üretilen bubölümde, 2023 yılında da 31,6 milyon şurup, damlave sprey, 9,3 milyon pomad krem–jel ve supozituvarovülolmak üzere toplam 40,9 milyon kutu üretimgerçekleştirilmiştir.

Likit Üretim Bölümü’nde 2023 yılında 2022 yılına oranlakutu bazlı üretim %9 artış göstermiş ve 3,4 milyon kutudaha fazla üretim gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

       Solid Üretim Bölümü

Solid Üretim Bölümü’nde; tablet/film tablet, kapsül, toz süspansiyon formundaki ilaçların üretimi son teknoloji ile yapılmaktadır.

2022 yılında 65,9 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde, 2023 yılında 69,2 milyon kutu tablet/kapsül, yumuşak jel kapsül ve 3,6 milyon kutu süspansiyon olmak üzere toplam 72,8 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Solid Üretim Bölümü’nde 2023 yılında 2022 yılına oranla kutu bazlı üretim yaklaşık %10 artış göstermiş ve 6,9 milyon kutu daha fazla üretim gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

       Sefalosporin Üretim Bölümü (Betalaktam I)

Sefalosporin Üretim Bölümü’nde 2022 yılında 26,3 milyon kutu üretilmişken; 2023 yılında 22,8 milyon kutu steril toz enjektabl flakon, 1,9 milyon kutu oral süspansiyon, 5 milyon kutu kaplı film tablet ve kapsül olmak üzere toplam 29,7 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Sefalosporin Üretim Bölümü’nde 2023 yılında 2022 yılına oranla kutu bazlı üretim %13 artış göstermiş ve 3,4 milyon kutu daha fazla üretim gerçekleştirilmiştir.


 

 

       Penisilin Üretim Bölümü (Betalaktam II)

Penisilin Üretim Bölümü’nde, 2022 yılında 22,6 milyon kutu üretilmişken; 2023 yılında 7,1 milyon kutu steril toz enjektabl flakon, 8,8 milyon kutu oral süspansiyon, 13,7 milyon kutu kaplı film tablet olmak üzere toplam 29,7 milyon kutu ürün üretilmiştir.

Penisilin Üretim Bölümü’nde 2023 yılında 2022 yılına oranla kutu bazlı üretim %31 artış göstermiş ve 7,1 milyon kutu daha fazla üretim gerçekleştirilmiştir.


 

 

       Hormonlu Ürünler Üretim Bölümü

Hormonlu Ürünler Üretim Bölümü’nde; 2022 yılında 25,9 milyon kutu üretilmişken; 2023 yılında 4,7 milyon kutu krem/pomad, 4,6 milyon kutu solid tablet ve film tablet, 15,2 milyon kutu steril ampul, flakon ve damla olmak üzere 24,5 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.


 

 

       İnhalasyon Ürünleri Üretim Bölümü 

İnhalasyon Ürünleri Üretim Bölümü’nde, 2022 yılında 3,3 milyon kutu üretilmişken; 2023 yılında 2,6 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.


 

 

       Steril Likit Ampul ve Flakon ile Yumuşak Jel Kapsül Ürünler Üretim Bölümü

Steril Likit Ampul ve Flakon Bölümü’nde, 2022 yılında 1,7 milyon kutu üretilmişken; 2023 yılında 1,5 milyon kutu üretim gerçekleşmiştir.