.
ÇERKEZKÖY 1
DEVA Holding Çerkezköy-I Üretim Tesisi; İstanbul’dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 52.000 m2 alan üzerine kurulu 36.000 m2 kapalı alana sahiptir. Tesis; likit/yarı katı ve solid üretimi, sefalosporin üretimi, penisilin üretimi, hormonlu ürünler üretimi, inhalasyon ürünleri üretimi, steril likit ampul ve flakon ile yumuşak jel kapsül üretimi yapılan modern binalardan oluşur.
Üretim tesisinde 2019 yılında toplam 153 milyon kutu üretim yapılmışken 2020 yılında 152 milyon kutu üretim gerçekleşmiştir.

 

Likit / Yarı Katı ve Solid Üretim Bölümü


Likit ve yarı katı bölümünde; şurup - damla ve sprey, krem ve jel, suppozutuvar–ovul formundaki ilaçlar en son teknoloji ile üretilmektedir.

2019 yılında toplam 25 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde, 2020 yılında toplam 25 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Solid bölümünde tablet/film tablet, kapsül, toz süspansiyon formundaki ilaçların üretimi son teknoloji ile yapılmaktadır.

2019 yılında 58,9 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde 2020 yılında 56,2 milyon kutu tablet/yumuşak jel kapsül ve 2,2 milyon kutu süspansiyon olmak üzere toplam 58,4 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.


Sefalosporin Üretim Bölümü (Betalaktam I)


Sefalosporin bölümünde 2019 yılında 27 milyon kutu üretilmişken, 2020 yılında 23 milyon kutu steril toz enjektable flakon, 700 bin kutu oral süspansiyon, 2,4 milyon kutu kaplı film tablet ve kapsül olmak üzere toplam 26.1 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Penisilin Üretim Bölümü (Betalaktam II)


Penisilin bölümünde 2019 yılında 18,8 milyon kutu üretilmişken, 2020 yılında 7,5 milyon kutu steril toz enjektable flakon, 3,9 milyon kutu oral süspansiyon, 7,9 milyon kutu kaplı film tablet olmak üzere toplam 19,3 milyon kutu ürün üretilmiştir.

2020 yılında penisilin bölüm üretiminde 2019 yılına göre %3 artış olmuştur.

Hormon Ürünleri Üretim Bölümü


Hormonlu ürünler üretim bölümünde 2019 yılında 18,6 milyon kutu üretilirken 2020 yılında 3,6 milyon kutu krem/ pomad, 3,3 milyon kutu solid tablet ve film tablet, 12,5 milyon kutu steril ampul, flakon ve damla olmak üzere yaklaşık 19,4 milyon kutu ürün üretilmiştir.

2020 yılında hormon bölüm üretiminde 2019 yılına göre %4 artış olmuştur.

İnhalasyon Ürünleri Üretim Bölümü 


2019 yılında 3,5 milyon kutu MDI ve DPI üretilmişken, 2020 yılında 3 milyon kutu üretim yapılmıştır.

Steril Likit Ampul ve Flakon ile Yumuşak Jel Kapsül Ürünler Üretim Bölümü 


Steril likit ampul flakon bölümünde 2019 yılında 1,1 milyon kutu steril flakon üretilmişken 2020 yılında 1,6 milyon kutu flakon üretimi gerçekleşmiştir.

2020 yılında steril likit bölüm üretiminde 2019 yılına göre %45 artış olmuştur.