ÇERKEZKÖY 1
DEVA Holding Çerkezköy-I Üretim Tesisi İstanbul’dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 52.000 m2 alan üzerine kurulu 32.000 m2 kapalı alana sahiptir. Tesis, likit/yarı katı ve solid üretimi, sefalosporin üretimi, penisilin üretimi, hormonlu ürünler üretimi, inhalasyon ürünleri üretimi, steril likit ampul ve flakon ile yumuşak jel kapsül üretimi yapılan modern binalardan oluşur.
Üretim tesisinde 2017 yılında toplam 128 milyon kutu üretim yapılmışken 2018 yılında 141 milyon kutu üretim gerçekleşmiştir. 2018 yılında toplam üretim rakamında %10 artış yaşanmıştır.

Likit / Yarı Katı ve Solid Üretim Bölümü


Likit ve yarı katı bölümünde; şurup - damla ve sprey, krem ve jel, supozituvar–ovul formundaki ilaçlar en son teknoloji ile üretilmektedir.

2017 yılında toplam 21,3 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde, 2018 yılında 21,7 milyon kutu şurup süspansiyon-damla, 7,1 milyon kutu krem-jel ve supozituvar olmak üzere toplam 28,8 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

2018 yılında likit-yarı katı bölüm üretiminde 2017 yılına göre %35 artış olmuştur.

Solid bölümünde tablet/film tablet, kapsül, toz süspansiyon formundaki ilaçların üretimi son teknoloji ile yapılmaktadır.

2017 yılında 45,3 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde 2018 yılında 47 milyon kutu tablet/kapsül ve 1,9 milyon kutu süspansiyon olmak üzere toplam 48,9 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

2018 yılında solid bölüm üretiminde 2017 yılına göre %7 artış olmuştur.

Sefalosporin Üretim Bölümü (Betalaktam I)


Sefalosporin bölümünde 2017 yılında 27,5 milyon kutu üretilmişken, 2018 yılında 22,8 milyon kutu steril toz enjektable flakon, 1,8 milyon kutu oral süspansiyon, 2,6 milyon kutu kaplı film tablet ve kapsül olmak üzere toplam 27,2 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Penisilin Üretim Bölümü (Betalaktam II)


Penisilin bölümünde 2017 yılında 16,3 milyon kutu üretilmişken, 2018 yılında 6,8 milyon kutu steril toz enjektable flakon, 3,5 milyon kutu oral süspansiyon, 7 milyon kutu kaplı film tablet olmak üzere toplam 17,3 milyon kutu farmasötik ürün üretilmiştir.

2018 yılında penisilin bölüm üretiminde 2017 yılına göre %6 artış olmuştur.

Hormon Ürünleri Üretim Bölümü


Hormonlu Ürünler Üretim bölümünde 2017 yılında 15,5 milyon kutu üretilirken 2018 yılında 2,7 milyon kutu krem/pomad, 2,6 milyon kutu tablet ve 10 milyon kutu steril ampul, flakon ve damla olmak üzere yaklaşık 15,3 milyon kutu ürün üretilmiştir.

İnhalasyon Ürünleri Üretim Bölümü 


2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan tesisin diğer bölümlerden ayrı binada, kendine ait havalandırma, su sistemi ve laboratuvarı bulunmaktadır. 2017 yılında 2,2 milyon kutu MDI ve DPI üretilmişken, 2018 yılında 2,6 milyon kutu üretim yapılmıştır.

2018 yılında inhaler bölüm üretiminde 2017 yılına göre %18 artış olmuştur.

Steril Likit Ampul ve Flakon ile Yumuşak Jel Kapsül Ürünler Üretim Bölümü 


Steril likit ampul flakon bölümünde 2017 yılında 640 bin steril flakon üretilmişken, 2018 yılında 1,5 milyon kutu flakon üretimi gerçekleşmiştir.

2018 yılında %132 artış yaşanmıştır.

Çerkezköy-I Üretim Tesisinde 2018 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı GMP, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı GMP ile Almanya EU sağlık otoritesi GMP denetimi ve Yemen, Rusya, Fildişi Sahilleri, Uganda, Tanzanya sağlık otoriteleri GMP denetimleri başarıyla tamamlamıştır.