ÇERKEZKÖY 2
İstanbul’dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 67.551 m2 alan üzerine kurulu 21.968 m2 kapalı tesislere sahip olan DEVA Holding Çerkezköy-II Üretim Tesisleri, solid onkoloji, steril likit onkoloji, hayvan sağlığı ürünleri ve API üretimi yapan modern üretim binalarından oluşmaktadır.

Solid Onkoloji Üretim Bölümü


Solid onkoloji üretim bölümünde tablet ve kapsül formunda ürünler üretilmektedir.

2018 yılında 603.163 kutu olan toplam üretim miktarı, 2019 yılında %8 artışla 653.626 kutu olarak gerçekleşmiştir.2019 yılında üretilen toplam 653.626 kutu ürünün 228.442 adedi kapsül, 425.184 adedi tablet olarak gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, tablet formunda üretilen 425.184 kutu ürünün, 111.649 kutusu Avrupa pazarına, 228.442 adet kapsülün 104.236 kutusu EU-Avrupa ve US-Amerika pazarı için üretilmiştir.

Steril Likit Onkoloji Üretim BölümüSteril likit onkoloji üretim bölümünde steril likit ve steril liyofilize toz formunda ürünler üretilmektedir.

Bölümün 2018 yılında 890.337 kutu olan üretim miktarı 2019 yılında %13’lük artışla 1.007.700 kutu olarak gerçekleşmiştir.

1.007.700 kutu ürünün, 756.174 kutusunu likit ürünler, 251.526 kutusunu liyofilize ürünler oluşturmaktadır.

Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim BölümüSteril hayvan sağlığı ürünleri üretim bölümünde steril süspansiyon ve steril meme içi pomat formunda ürünler üretilmektedir. Bölümün 2018 yılında 215.041 kutu olan üretim miktarı 2019 yılında %55’lik artışla 333.522 kutu olarak gerçekleşmiştir.

333.522 kutu ürünün 327.294 kutusu steril süspansiyon ürünler, 6.228 kutusunu steril meme içi pomat ürünler oluşturmaktadır.


 

Non Steril ( Solid ) Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim BölümüNon steril hayvan sağlığı ürünleri üretim bölümünde tablet formunda 7 adet, büyük ve küçük toz dolumda 16 adet ve torba toz dolumda 1 adet farklı ürün olarak üretilmektedir.

Bu bölüm, non-betalaktam ve betalaktam olmak üzere iki alt birimden oluşmaktadır. Non-betalaktam bölümünde; tablet, toz ve torba formunda hayvan sağlığı ürünleri üretilirken, betalaktam bölümünde toz formunda ürünler üretilmektedir.

Bölümün 2018 yılında 1.478.543 kutu olan üretim miktarı 2019 yılında %63’lük artışla 2.411.678 kutu olarak gerçekleşmiştir. Bu ürünlerin dağılımı 2.242.333 kutu tablet, 169.345 kutu toz şeklindedir.

API Üretim BölümleriTesiste fiziki olarak ayrı ve birbirinden bağımsız dört farklı API üretim bölümü bulunmaktadır: Non-betalaktam API, betalaktam non-steril API, betalaktam steril API ve onkolitik API.

2018 yılında 10.742 kg olan API üretim miktarı, 2019 yılında %36’lık artışla 14.617 kg olarak gerçekleşmiştir. API üretimleri iç ve dış müşteri taleplerine göre yapılmaktadır.

Non betalaktam, betalaktam ve onkoloji API üretim alanlarında 23 farklı API üretilmektedir.

2019 yılında üretilen toplam 14.617 kg API’nin 1.278 kg’ı non betalaktam, 13.290 kg’ı betalaktam ve 49 kg’ı onkoloji API olarak üretilmiştir.

2019 yılında yeni ürün; Non betalaktam API üretim bölümünde, Apremilast ve Tiotropium Bromide, Onkolotik API üretim bölümünde Pazopanib API ürünlerin validasyon üretimleri yapılmıştır.

API üretimlerinde, üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkilerini en aza indirmek için reaksiyondan çıkan toksik gazlar değişik çözeltilerle nötralize edilip atmosfere atılmaktadır.

Özetlenecek olursa, DEVA Holding A.Ş. Çerkezköy-II tesislerindeki bitmiş ürün üretim miktarları 2018 yılında 3.187.084 adet iken, 2019 yılında %38’lik artışla 4.406.526 adet olarak gerçekleşmiştir.

Çerkezköy ana üretim ve API üretim tesislerimizde kapasite kullanım oranı ortalama %92’dir.