ÇERKEZKÖY 2
İstanbul’dan yaklaşık 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 67.551 m2 alan üzerine kurulu 18.742 m2 kapalı tesislere sahip olan DEVA Holding Çerkezköy-II Üretim Tesisleri, solid onkoloji, steril likit onkoloji, hayvan sağlığı ürünleri ve API üretimi yapan modern üretim binalarından oluşmaktadır.

Solid Onkoloji Üretim Bölümü


Solid onkoloji üretim bölümünde tablet ve kapsül formunda ürünler üretilmektedir.

2017 yılında 482.842 kutu olan toplam üretim miktarı, 2018 yılında % 25 artışla 603.163 kutu olarak gerçekleşmiştir.2018 yılında üretilen toplam 603.163 kutu ürünün 274.226 adedi kapsül, 328.937 adedi tablet olarak gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, tablet formunda üretilen 328.937 kutu ürünün, 120.390 kutusu Avrupa pazarı, 274.226 adet kapsülün 91.279 kutusu US-Amerika pazarı için üretilmiştir.

Steril Likit Onkoloji Üretim BölümüSteril Likit Onkoloji Üretim bölümünde steril likit ve steril liyofilize toz formunda ürünler üretilmektedir.

Bölümün 2017 yılında 569.855 kutu olan üretim miktarı, 2018 yılında %56’lık artışla 890.337 kutu olarak gerçekleşmiştir.

890.337 kutu ürünün, 568.521 kutusunu likit ürünler, 321.816 kutusunu liyofilize ürünler oluşturmaktadır.

2018 yılında, Likit Onkoloji bölümünde, aşağıda belirtilen ürünlerin ilk üretimleri yapılarak satışa sunulmuştur.

569.855 kutu ürünün, 343.444 kutusunu likit ürünler, 226.411 kutusunu liyofilize ürünler oluşturmaktadır. 

Steril Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim BölümüSteril hayvan sağlığı ürünleri üretim bölümünde steril süspansiyon ve steril meme içi pomat formunda ürünler üretilmektedir. Bölümün 2017 yılında 177.380 kutu olan üretim miktarı, 2018 yılında %21’lik artışla 215.041 kutu olarak gerçekleşmiştir.215.041 kutu ürünün 211.071 kutusu steril süspansiyon ürünler, 3.970 kutusunu steril meme içi pomat ürünler oluşturmaktadır.

Non Steril ( Solid ) Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim BölümüNon steril hayvan sağlığı ürünleri üretim bölümünde tablet formunda 7 adet, büyük ve küçük toz dolumda 16 adet ve torba toz dolumda 2 adet farklı ürün olarak üretilmektedir.

Bu bölüm; non-betalaktam ve betalaktam olmak üzere iki alt birimden oluşmaktadır. Non-betalaktam bölümünde; tablet, toz ve torba formunda hayvan sağlığı ürünleri üretilirken, betalaktam bölümünde toz formunda ürünler üretilmektedir.

Bölümün 2017 yılında 1.731.356 kutu olan üretim miktarı, 2018 yılında 1.478.543 kutu olarak gerçekleşmiştir. Bu ürünlerin dağılımı 1.299.322 kutu tablet, 179.221 kutu toz şeklindedir.

API Üretim BölümleriTesiste fiziki olarak ayrı ve birbirinden bağımsız dört farklı API üretim bölümü bulunmaktadır: Non-betalaktam API, betalaktam non-steril API, betalaktam steril API ve onkolitik API.

2017 yılında 5.977 kg olan API üretim miktarı, 2018 yılında %80’lik artışla 10.742 kg olarak gerçekleşmiştir. API üretimleri iç ve dış müşteri taleplerine göre yapılmaktadır.

Non betalaktam, betalaktam ve onkoloji API üretim alanlarında 20 farklı API üretilmektedir.

2018 yılında üretilen toplam 10.742 kg API’nin, 9.523 kg’ı non betalaktam, 1.104 kg’ı betalaktam ve 115 kg’ı onkoloji API olarak üretilmiştir.

2018 yılında non betalaktam API üretim bölümünde, Rikobendazol HCl ve İndacaterol Maleate, Onkolotik API üretim bölümünde Lenalidomide ve Pomalidomide API ürünlerin validasyon üretimleri yapılmıştır.

API üretimlerinde, üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkilerini en aza indirmek için reaksiyondan çıkan toksik gazlar değişik çözeltilerle nötralize edilip atmosfere atılmaktadır.

Özetlenecek olunursa, DEVA Holding A.Ş. Çerkezköy II tesislerindeki bitmiş ürün üretim miktarları 2017 yılında 2.961.433 adet 2018 yılında ise %8’lik artışla 3.187.084 adet gerçekleşmiştir.

Çerkezköy ana üretim ve API üretim tesislerimizde kapasite kullanım oranı ortalama %74’tür.